דף הבית

תלמידים יקרים,
הגענו לחלק האחרון והמשמעותי של שנת הלימודים.
אנו מאחלים לכם המשך למידה מעניינת, מאתגרת, 
מסקרנת ומהנה

עולמות תוכן:

http://ebag.cet.ac.il/

https://il.brainpop.com/

http://sodmaya.co.il/

https://www.yisumatica.org.il/

http://lnet.org.il/welcome_new.aspx
https://www.timetoknow.co.il/