חינוך חברתי

 חינוך חברתי

נציגי מועצת התלמידים נבחרו בבחירות דמוקרטיות על ידי תלמידי הכיתות ג-ו.

חברי המועצה אחראים על הפעלת משחקי חצר בהפסקות אחת לשבוע.

במהלך השנה חברי המועצה יעברו בכיתות ויביאו למודעות תלמידי בית הספר את חשיבות ההנגשה והנגישות לאנשים עם מוגבלויות.

דרך העבודה תהיה באמצעות שיחות בכיתות והצגת מצגת בנושא.