זהירות בדרכים

                                                                            זה"ב נגישות ואורח חיים בטוח 
   פתגמים בזה"ב

    ראשון בהליכה  לך תמיד במדרכה.

    בחצותך כביש-זכור, ירוק-זה עבור, אדום-זה עצור.

    המדרכה  לאיש. הרכב – לכביש.

    במעבר חציה אני עובר, ועל חיי אני שומר.

    לחצות בקו ישר זה בטוח וקצר.

    מוטב לאבד רגע בחיים  מאשר חיים ברגע.

    מקיצור דרכים אפשר לקצר חיים.

    זהירות אינה פחדנות-זהירות הינה גבורה.

    בכביש אל תהיה צודק הייה חכם.

    זכור תזכור עצת ידיד בצד הדרך לך תמיד.

    לביה"ס דרכים רבות בחר רק בבטוחות.

    פעל בהגיון ומנעת אסון.
                                  סרטונים